Bolu'da meslektaşlarımızın mağduriyeti derhal giderilmelidir

Gün geçmiyor ki Sağlıkta Dönüşüm ile getirilen performans sistemi, bununla alakalı gelir adaletsizliği meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını mağdur etmesin.

Bunun en canlı örneklerinden birini Bolu'da yaşıyoruz. Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde meslektaşlarımız yıllardır sadece Bolu'nun değil pek çok çevre ilden gelen hastaların tedavisini, tıbbi bakımını, tıbbi ve adli raporlamasını büyük bir özveriyle yapıyorlar. Ancak getirilen "performans sistemi"nde bunca ağır tıbbi ve hukuki sorumluluk gerektiren işlerin hak ettiği karşılığı yoktur. Buradaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları gelir adaletsizliği bir yıl önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılan afiliyasyon uygulaması ile daha da artmıştır.

Bu hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşadıkları gelir adaletsizliğinin kaynağı temelden yanlış olan "performansa göre ödeme" uygulamalarıdır. Meslektaşlarımızın uzun süredir sürdürdükleri, sorunları yetkililerle görüşerek çözme çabası da ne yazık ki karşılık bulmamıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Hastane idaresi ivedilikle yaşanan mağduriyeti gidermekle yükümlüdür.

Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımızın haklı taleplerini ve 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde iki günlük iş bırakma kararlarını destekliyor ve sorunlarının çözümü için tüm yetkilileri ivedilikle sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi