TTB-Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 1. Çalıştayı yapıldı

TTB-Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 1. Çalıştayı 17-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Gümüşlük Akademi’sinde gerçekleşti.

TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen 13 tabip odasının Kültür ve Sanat Komisyonları üyesi veya ilgili yönetim kurulu üyelerinin Gümüşlük Akademisi’nde bir araya geldi. 1. çalıştaya 13 tabip odasını temsilen 24 kültür ve sanat ile uğraşan hekim katıldı. Çalıştay’da alınan karar gereği 7 kent 7 matine belli oldu. 7 bölgeden 7 kent belirlendi ve edebiyat matinelerinin ilkinin 28 Kasım 2015 tarihinde Ağrı’da yapılmasına karar verildi.

18 Ekim pazar günü Gümüşlük Akademisi'nde Latife Tekin'le bir söyleşi gerçekleşti. Muğla Tabip Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen edebiyat söyleşinine değişe 60 meslektaşımız katıldı. “Dil” kavramının irdelendiği söyleşi büyük bir ilgiyle izlendi. Aynı günün sabahındaysa 10.10.2015 tarihli Ankara Katliamı'nı "Katili Tanıyoruz", "Yastayız, İsyandayız" pankartlarıyla bir kez daha lanetlediler. Anmada başta İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez olmak üzere, Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar da hazır bulundu. Ayrıca TTB eski Başkanı ve Barış Bloku sözcüsü Prof. Dr. Gencay Gürsoy da Ankara Katliamı ve sonrasındaki süreçle ilgili bir konuşma yaptı.