Psikososyal Dayanışma Ağı - İstanbul çalışmalarına başladı

20 Temmuz 2015’te Türkiye’nin dört bir yanından Suruç’a giden gençlere yönelik bir intihar saldırısı düzenlen intihar saldırısının ardından; Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği İstanbul, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi ve Travma Çalışmaları Derneği girişimiyle “Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı” oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Bu çalışmalar sürerken Ankara’da bir intihar saldırısının gerçekleştirilmesi bu ağın yaygınlaştırılması gerektiğini ortaya koydu ve “Psikososyal Dayanışma Ağı-İstanbul” çalışmalarına başladı.


Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’daki çalışmalarına başladığını 20 Ekim 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda  gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyurdu. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye Psikiyatri Derneği adına Prof. Dr. Şahika Yüksel, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği adına Özgür Duran Yurtsever, Travma Çalışmaları Derneği adına Hasan Öztürk katıldı. Kurumlar adına hazırlanan açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel okudu. Tükel, Psikososyal Dayanışma Ağı'nın Ankara ve İzmir'deki çalışmaları için de hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. 

 

Basın açıklaması