CHP Heyeti TTB'yi ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan, Gülsün Bilgehan ve aralarında Parti üye ve yöneticilerinin olduğu bir heyet, TTB’yi ziyaret etti.

10 Ekim Ankara Katliamı sonrası karşılıklı taziye dileklerinin paylaşıldığı toplantıda genel seçimlere giden ülkemizde emek, barış ve demokrasi için toplumsal dayanışmanın gerekliliği ve siyasi parti ve emek-meslek örgütlerinin bu bağlamdaki sorumluluğuna değinildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin bilimsel ve toplumsal üretimleri ve insan hakları bağlamında “hekimce” tutumunun uluslararası kamuoyu nezdindeki saygınlığı, CHP heyetince özel olarak vurgulandı.