UTANIN!

Gezi olayları sırasında Bezm-i Alem  Camii’nde yaralılara ilk yardım hizmeti veren ve “suçluyu kayırma” “camiyi kirletme” suçlamalarıyla yargılanan Dr. Yasemin Erenç Dokudan ve Dr. Sercan Yüksel mahkeme tarafından “camiyi kirletme” suçundan mahkum edilmişlerdir.


Yargılanan iki meslektaşımız hekimliğin gereği olarak, her şeyden önce “insan” olarak yardıma muhtaç yaralılara acil tıbbi yardımda bulunmuşlardır.

Sadece yasal olarak değil, evrensel ahlaki değerler bakımından da yaralılara sağlık hizmeti vermek değil tam aksine vermemek suçtur. Yaralılara yardım ederken caminin kirletildiği gibi bir iddia, hele de bunun bir suç olduğu kararı utanç vericidir.

Bu utanç; kararı verenler kadar hasta yaralı demeden toplulukların üzerine öldürücü gazla, gaz fişeğiyle saldırma emri verenler, çocuk yaşlı demeden insanları gaza boğanlar, gözleri çıkarıp kemikleri gaz fişekleriyle parçalayanların, yaşamını yitirmiş çocukları meydanlarda yuhalatanlarındır.  

Meslektaşlarımız Dr. Yasemin Erenç Dokudan ve Dr. Sercan Yüksel hekimliklerinin gereğini yerine getirmişlerdir. Çare arayan yaralıların derdine derman olmaya çalışmışlardır. Ellerine sağlık!

Ne güzel ki; hekimler bütün baskılara, hasta bakmayı engellemek için çıkarılan yasalara, hapis tehditlerine karşın hekimliğin gereğini her koşulda yerine getirmektedirler. Gezi’de de, Suruç’ta da, Ankara’da da...

Bu ülkenin her yerinde halkımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi