TTB'den Sağlık Bakanlığı ve SGK'ye Ankara Katliamı'nda yaralananların tedavi giderleriyle ilgili yazı

Türk Tabipleri Birliği, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaralananlardan tedavi giderleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı gönderdi. Yazılarda, katliam yaralılarının sağlık hizmetlerine erişimlerinde herhangi bir bedel alınmayacağının duyurulması, bununla ilgili açıklama ve düzenlemelerin ivedilikle yapılması istendi.

TTB Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye gönderilen yazılarda, “Terörle Mücadele Yasası’nın 22. maddesi gereğince, açık bir terör saldırısı olduğunda şüphe bulunmayan bu katliamda yaralananların tedavilerinde kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmesinin, katkı payı veya katılım payı alınmasının söz konusu olmadığı gibi tedavi için gereken ilaç, tıbbi malzeme, ortez, protez gibi her türlü aracın da sosyal güvencelerine bakılmaksızın temin edilmesi zorunludur” denildi.

Yaralıların sağlık hizmetine erişebilmelerinin sağlanması ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile yaşanacak muhtemel sorunların önüne geçilebilmesi için; en azından, sağlık kuruluşlarına başvurmuş olan katliam yaralılarına bu durumu belirten epikriz örneği veya benzeri bir belge verilmesinin; elektronik sistem üzerinden ulaşılan hasta kayıtlarında da kendilerinden herhangi bir ücret alınmaksızın sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi malzeme, vs. temin edileceğinin görülebilmesinin sağlanmasının yararlı olacağı belirtildi. Yazılarda ayrıca, travmanın geç dönem belirtileri sebebiyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalar için de tedavi giderini Devletin karşılamak zorunda olduğunun göz ardı edilmemesi istendi.

Yazılarda, “Bu kişilerin sağlık hizmetlerine erişmelerinde herhangi bir bedel alınmayacağının sağlık kuruluşlarına duyurulması da, terör mağduru olan yaralıların sağlık hizmetine erişimlerinde karşılaşabilecekleri ek sorunların en aza indirilmesini sağlayabilecektir” denilerek, bu sorunun ivedilikle çözülmesi istendi.

 

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.

SGK Başkanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.