ÖSYM'ye çağrı: TUS sonuçlarını açıklayın

20 Eylül’de yapılan TUS sonuçları hala açıklanmadı. ÖSYM bu durumun gerekçesi olarak sınava karşı açılan davaları gösteriyor. Ancak ne davaların sayısını biliyoruz ne de aşamasını. İdari Yargılama Usul Yasasında merkezi sınavlarla ilgili açılan davaların yaklaşık 30-40 günde tamamlanabilmesini sağlayacak özel düzenleme de yapılmıştı. Buna karşın söz konusu davalar sebebiyle yaklaşık 40 gündür sınav sonuçlarının açıklanmaması bir yandan hekimlerin yaşamlarını düzenlemelerini engellemekte diğer yandan eğitim kliniklerinde asistan eğitimi ve hizmet sunumunda önemli sorunların ortaya çıkması riskini yaratmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, ÖSYM’ye gönderdiği yazı ile bu durumun yarattığı sorunları ifade ederek, sınav sonucunun bir an önce açıklanmasını talep etmiştir.

 

Yazı için tıklayınız.