TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, European Junior Doctors'a üye oldu

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’nun, Avrupa Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu’na (European Junior Doctors Permanent Working Group) yaptığı üyelik başvurusu 22-23 Ekim 2015 tarhilerinde Oslo’da yapılan Genel Kurul’da değerlendirildi ve kabul edildi.

Avrupa’daki asistan hekimlerin çalışma saatleri, özlük hakları, genç hekimlerin sağlığı, mezuniyet sonrası eğitimin niteliği gibi konularda çalışmalar yürüten Euoropean Junior Doctors, tüm Avrupa’da 19 ülkede 300.000’den fazla genç hekimi temsil ediyor.

European Junior Doctors Permanent Working Group hakkında bilgi için: http://www.juniordoctors.eu/