Dünya Tabipleri Birliği iki genç hekimin hapis cezası almasını şiddetle kınadı

Dünya Tabipleri Birliği iki yıl önce İstanbul’da Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralanan insanlara ilk yardım hizmeti sunan iki genç hekimi hapis cezasına çarptıran yargı kararını şiddetle kınadı. İki hekim 10 ay hapis cezası aldılar. Hekimlere yöneltilen suçlama İstanbul’da bir camiye sığınan göstericilere sağlık hizmeti sunarken “camiyi kirletme” ve “göstericilere ilk yardım hizmeti sunarak saldırganlardan yana taraf olma” idi.

DTB Başkanı Sir Michael Marmot yaptığı açıklamada;“Uluslararası tıp toplumunun üyeleri olarak iki hekime uygulanan cezalandırma kararları hakkında derin bir kaygı duyuyoruz. Hekimler gereksinimi olanlara ayrım yapmadan hizmet sunma ödevlerini yerine getirdikleri için asla cezalandırılmamalıdır. Türkiye’deki yetkilileri, hasta ve yaralılara yardım eden sağlık çalışanlarını hapsetme biçimindeki bu insanlık dışı uygulamaya son vermeye çağırıyoruz. Yetkililer hekimlerin gereksinimi olana yardım etme görevine ve insanların sağlık hakkına her zaman saygı gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Bu genç hekimlerin bütün yaptığı, acil tıbbi yardım hizmeti sunarak evrensel tıp etiği standartlarına uymaktan ibarettir. Hekimler Türkiye’de ve dünyanın her yerinde mesleklerini gözleri korkutulmadan ya da herhangi bir korku yaratılmadan uygulayabilmelidir. Bu hekimler tıbbi yardım sunma ve yaşam kurtarma ilkesine olan inançlarına sahip çıktılar. Türkiye’deki yetkilileri bu ilkelere saygı duymaya ve verilen kararları yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz.”

Dünya Tabipleri Birliği'nin açıklaması için tıklayınız.