Aile hekimlerinden erken çağrı!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, yeni kurulacak hükümete ve yeni görev alacak Sağlık Bakanı'na "erken çağrı"da bulundu. 

TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan yapılan açıklamada, yeni kurulacak hükümette yer alacak Sağlık Bakanı ile ivedilikle görüşülerek, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana süren, Cumartesi günü fazla çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmesinin, yürütülen soruşturma ve cezaların da iptal edilmesinin talep edileceği belirtildi. 

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun açıklaması aşağıdadır: 

 

Aile Hekimlerinden Erken Çağrı!

1 Kasım erken genel seçim sonucuna göre Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tek başına hükümet kurabilecek vekil sayısına ulaştığı anlaşılmıştır. Buna göre yeni hükümetin kısa süre içinde kurulup, Sağlık Bakanı’nın belli olacağı söylenmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) çalışan sağlık emekçilerini Cumartesi günleri fazla çalıştırma uygulaması devam etmekte, buna karşılık sağlık çalışanlarının haklı ve meşru direnişi sürmektedir.

Cumartesi günleri fazla çalıştırmaya karşı direnen ASM çalışanlarına yönelik baskı, soruşturma, ceza puanı uygulamaları da devam etmektedir.

ASM çalışanlarının 11 aydır süren haklı ve meşru mücadelesi, bazı illerde mülki amirler tarafından haklı görülerek, sağlık müdürlükleri tarafından verilen ceza puanları onaylanmazken, onay gören ceza kararları ise yargı tarafından çalışanların lehine sonuçlanmıştır.

Zaten, Cumartesi günleri açık olan ASM’lerde hemen hemen hiç hizmet verilmediği, halktan da böyle bir talebin olmadığı 10 aylık süreçte görülmüştür.

Zira ASM çalışanlarının hafta iç 5 günlük çalışma periyodunda sunmaları gereken hizmeti ve bu hizmetin gereği olan görev ve sorumluluklarını ziyadesiyle yerine getirdiklerini kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

Hükümeti hangi parti ya da partiler kurarsa kursun ASM çalışanlarının haklı talebine duyarlı kalacağına inanıyoruz.

Bu nedenle yeni kurulacak hükümette yer alacak Sağlık Bakanı ile bu konuyu ivedilikle görüşüp, Cumartesi nöbet uygulamasından vazgeçilmesini, yürütülen soruşturmaların ve cezaların iptal edilmesi ile ilgili talebimizi ileteceğiz.

Kazanılmış haklarımızı geriye götüren uygulamalara karşı, aylardır sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğimizi tüm kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

TTB Aile Hekimliği Kolu