TTB Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu'na katıldı

30-31 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılan Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na Türk Tabipleri Birliği adına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat katıldı.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP), cinsiyete dayalı tıp yaklaşımı, medikal araç-gereç ve ilaç üretimine ilişkin düzenlemeler ve mobil sağlık uygulamalarının tartışıldığı atölyelerin de düzenlendiği Genel Kurul’da ayrıca Yunanistan’daki kriz ve sağlık ortamı için de harekete geçilmesi kararı alındı.

CPME Genel Sekreteri Birgit Beger’in Genel Kurulu’a verdiği Dünya Tabipler Birliği’nin Türkiye’de sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması için acil çağrı kararının onaylanmasına ilişkin karar önerisi Genel Kurul’daki tüm delegelerin oyu ile kabul edildi.

Dünya Tabipler Birliği’nin, CPME Genel Kurulu’nda da onaylanan, Türkiye’de sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması için acil çağrı kararı