ÖSYM ile Eylül 2015 TUS sonuçlarına ilişkin görüşme

Türk Tabipleri Birliği heyeti 5 Kasım 2015 akşam saatlerinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir'le bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 15 dakika süren görüşmeye TTB adına Başkan Dr. Bayazıt İlhan, Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener, Tıp Eğitimi Kolu'ndan Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Asistan Hekim Kolu'ndan Dr. Pelin Yargıç, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Ziynet Özçelik katıldı.

Görüşmede Prof. Demir'e sınava giren adayların mağduriyetlerine ve beklentilerine ilişkin bilgi verildi ve sonuçların mümkün olan en erken tarihte ilan edilebilmesine yönelik TTB önerileri paylaşıldı. Önceki sınavlarda mahkemelerce hatalı görülerek iptal edilen sorular nedeniyle o dönemlerde ortaya çıkan yerleştirme değişikliklerinin de başka mağduriyetlere yol açtığı, hatalı olduğu iddia edilen sorulara ilişkin mahkemelerde zaman yitirmeksizin sonuç alınabilmesi için geliştirilebilecek mekanizmalar tartışıldı. TTB'nin Tıpta Uzmanlık Sınavı süreçlerine verebileceği katkı ve olanaklar dile getirildi.
 
Başkan Prof. Demir Eylül 2015 sınavı için ÖSYM'nin öncelikli tercihinin hatalı olduğu iddiasıyla iptali istenen dört soru hakkında mahkeme kararını beklemek olacağını, ancak mahkemenin uzaması olasılığı karşısında adayların daha fazla mağdur olmamaları amacıyla diğer çözüm yollarına da başvurulabileceğini bildirdi. Prof. Demir ÖSYM olarak TTB ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.