Avustralya Tabip Birliği, 'Cami Davası'nda iki hekime verilen hapis cezasının kaldırılmasını istedi

Avustralya Tabip Birliği Başkanı Profesör Brian Owler, iki yıl önce İstanbul’da Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralananlara ilk yardım hizmeti sunan iki genç hekimin hapisle cezalandırılması kararı ile ilgili olarak Avustralya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdı. Owler, mektubunda Türkiye'deki yetkililerden kararın kaldırılmasının istenmesini talep etti. 

Avustralya Tabip Birliği Başkanı Profesör Brian Owler'ın, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop'a yazdığı mektup aşağıdadır: 

 

 

4 Kasım 2015

 

Sayın Julie Bishop MP

Dışişleri Bakanı

Parlamento Binası

CANBERRA ACT 2600

 

Sayın Bakan,

İstanbul’da 2013 yılındaki Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralanan kişilere bir camide acil tıbbi yardımlarda bulunan iki genç doktor, Erenç Dokudan ve Sercan Yüksel “ibadethaneyi kirletme” gerekçesiyle 10 ay hapis ve bir yıl denetim altında tutulma cezasına çarptırılmıştır. Size, Avustralya Hükümeti’nin, Türk yetkililere başvurarak bu cezanın kaldırılmasını istemesi talebiyle yazıyorum.

Bir doktorun birincil görevi hastalara ve yaralılara ayrım gözetmeksizin acil bakım sağlamaktır. Cami gibi bir ibadet yerinin kutsallığına saygılı olmak gerekmekle birlikte, acil durumlar söz konusu olduğunda klinik dışı mülahazaların verilmesi gereken sağlık hizmetine müdahil olmaması gerekir.

Hatırlayacağınız gibi, 2014 yılında Başbakan Sayın Tony Abbott’a da başvuruda bulunarak, Avustralya Hükümeti’nin, Gezi Parkı gösterileri sırasında göstericilere acil tıbbi yardımlarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine karşı Türk yetkililerin açtıkları ceza davalarına son verilmesi için çağrıda bulunmasını talep etmiştim.  Ardından memnuniyetle öğrendik ki Avustralya’nın Ankara’daki Büyükelçisi bu kaygıları oradaki yetkililere iletmiştir ve davanın bu yıl Şubat ayında düşmesi bizleri rahatlatmıştır.

Ne var ki Türkiye’de tıp mesleğinin tarafsızlığına ilişkin savunu çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği açıktır. Avustralya Hükümeti’nin yabancı bir ülkedeki yargı süreçlerine doğrudan müdahale edemeyeceğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte Avustralya Hükümeti’ne başvurarak, Türk yetkililere, bu iki genç doktor hakkındaki davanın düşürülmesi, tıp mesleğinin tarafsızlığını tanıma ve buna saygı gösterme gibi konularda çağrıda bulunmasını talep ediyoruz. Doktorlar, etik yükümlülüklerini, hasta ve yaralılara yardım görevlerini tarafsızca ve ayrım gözetmeksizin yerine getirebilmeli, bunu yaparken mesleki görevlerini yerine getirmeleri dolayısıyla herhangi bir yaptırıma maruz kalmamalıdır.

Saygılarımla,

Profesör Brian Owler

Başkan