Bu çığlığı duyun!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Temmuz ayından bu yana yaşanan çatışmalı ortam, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını son derece olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak 9 Kasım 2015 tarihinde Cizre Devlet Hastanesi Diyaliz Birimi'ne roket isabet etti. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

Bölgede görev yapan sağlık çalışanları adına Şırnak Tabip Odası, Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şırnak Şubesi ile Mardin-Şırnak Eczacı Odası Şırnak Temsilciliği tarafından bugün (10 Kasım 2015) yapılan ortak açıklamada, sağlık kurumlarının çatışma alanlarının içine çekilmesi protesto edilerek, çatışmalı ortama son verilmesi istendi. Açıklamada, "Bu bir çığlıktır! Temmuz ayından bu yana yaşanan çatışmalardan biz sağlık çalışanları ve kamu emekçilerinin almış olduğumuz paydan dolayı son çığlığımızdır" denildi. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu bir çığlıktır!!!! Temmuz ayından bu yana yaşanan çatışmalardan dolayı biz sağlık çalışanları ve kamu emekçilerinin çatışmalardan almış olduğumuz paydan dolayı son çığlığımızdır. İktidar ve güç uğruna 7 Haziran sonrası başlatılan savaş 1 Kasım’dan sonra da durmadı ve yapılan açıklamalar bu çatışmaların durmayacağını göstermektedir. Sivil can kayıpları devam etmekte, okullar, camiler, hastaneler halka hizmet veren yerler olması gerekirken adeta bilinçli bir şekilde güvenlik güçleri tarafından hedef haline getirilmekte; sağlık ve tüm kamu çalışanlarını kendileri için canlı kalkan gibi kullanmaktadırlar.

Biz kamu emekçileri daha önce de hastanelerin, okulların, camilerin bir savaş mevzisi olarak kullanılmaması için açıklamalar yaptık ve girişimlerde bulunduk. Bu yöndeki haykırışlarımız ve çığlıklarımız duymazdan gelinmiş, çabalarımız sonuçsuz bırakılmıştır.

En son dün sabah yaşanan çatışma sonrası Cizre Devlet Hastanesi Diyaliz birimi tarafına isabet eden roketin yaralanma ve can kayıplarına neden olmaması tamamı ile büyük bir şans eseridir. Halka hizmet veren bu tür yerlerin bu şekilde çatışma alanlarının içine çekilmesini her ne sebeple olursa olsun kabul etmiyor ve bu durumu protesto ediyoruz.

Çağrımızdır; derhal 7 Haziran öncesi çatışmasızlık durumuna dönülmesi, çatışmalı ortama bağlı gergin atmosferin dağıtılması için de tüm tarafları, demokratik kitle örgütlerini derhal adım atmaya sorumluluk almaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirmekle yükümlü olduğu Cenevre Sözleşmesi’nin “Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları”ndan olan “Hükümetler, silahlı güçler ve elinde güç bulunan diğerleri, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun hareket etmelidirler. Bu yükümlülük, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerekliliğini de kapsar” maddesini bir kez daha hatırlatır ve yetkilileri sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemleri ivedilikle almaya, ihtiyacı olan herkese bakım verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmaya, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırırız.

ŞIRNAK SES
ŞIRNAK TABİP ODASI
MARDİN-ŞIRNAK ECZACI ODASI ŞIRNAK TEMSİLCİLİĞİ