Açıklanması Geciken Eylül 2015 TUS Sonuçları ile İlgili ÖSYM'ye Çağrı

Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz hafta ÖSYM’ye bir ziyarette bulunmuş ve Eylül 2015 Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının açıklanmasının gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları aktarmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir hatalı olduğu iddia edilen TUS soruları için mahkeme kararlarını bekledikleri bilgisini vermiş, gecikmenin bundan kaynaklandığını ifade etmişti. 

Bilindiği gibi mahkemeler bu tip davalarda soruları bilirkişilere yollamakta ve bilirkişi görüşü üzerine karar oluşturmaktadırlar. Mahkemelerin çalışma usulü ve yoğunlukları nedeniyle bürokratik ve adli süreçler aylarca sürebilmektedir. Nitekim, ÖSYM tarafından verilen bilgiler ışığında yaptığımız incelemelerde; şu günlerde henüz dava konusu sorular için farklı idare mahkemelerinde açılan davaların birleştirilme taleplerinin karara bağlanması sürecinin yürütülmekte olduğu, esasa ilişkin karar süreçlerinin  bu görüşme tamamlanıncaya kadar kesintiye uğramış bulunduğu öğrenilmiştir. Anlaşılmaktadır ki;  bu tür durumların da eklenmesi ile davaların daha da uzaması söz konusudur.

Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede ÖSYM’nin doğrudan bilirkişi heyetlerinden görüş sorarak bu zaman kaybının önüne geçebileceği, sorunun mahkeme kararları beklenmeden çözülebileceği, bu noktada TTB’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceği net olarak ifade edilmiştir. 

Sayın Başkan’ın işbirliğine açık tutumu ve TTB önerisi doğrultusunda da bir çalışma yapılacağı ifadesi tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Türk Tabipleri Birliği olarak bu yöndeki çalışmanın mümkün olan en hızlı biçimde sonuçlandırılması ve sınav sonucunu bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetlerini bir an önce gidermek arzumuzun anlaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.

O nedenle; uzmanlık dernekleriyle ya da bilirkişilerle kurulacak temasların hızlandırılabilmesi, bürokratik zaman kayıplarının önüne geçerek hızla güvenilir sonuç elde edilebilmesi için TTB’nin katkı vermeye hazır olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isteriz.

Gerçekten de; ÖSYM’nin, önerimizi dikkate alması ve talep etmesi durumunda en geç üç gün içerisinde ilgili sorulara ilişkin bilirkişi görüşleri TTB tarafından kuruma ulaştırılmış olacaktır. Elbette bu ifade edilirken en büyük güvencemiz, TTB’nin uzmanlık dernekleriyle kurmuş bulunduğu doğal, güçlü, etkin ve uzun yıllara dayanan işbirliğidir.

Sorunun hızlıca çözümü için TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan bir kez daha ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile telefonda görüşmüş, ayrıca aşağıda linki verilen mektup ÖSYM'ye gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TTB Merkez Konseyi

ÖSYM'ye gönderilen mektup için tıklayınız.