TTB ve TPD'den Dr. Ulaş Yılmaz'a destek açıklaması

20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta 33 gencin katledilmesinin protesto edildiği basın açıklamasına katıldıkları için, Ağrı Valiliği tarafından haklarında soruşturma açılan 11 kişi arasında bulunan Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz'ın, şimdi de memuriyetten çıkarılması isteniyor.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması yaparak, Dr. Ulaş Yılmaz ve arkadaşlarına yönelik olarak ardı arkası kesilmeyen bu antidemokratik tutumu kınadı. Açıklamada, "Dr. Ulaş Yılmaz nasıl bir mesleki hata yapmıştır ki memuriyetten çıkarılması istenmektedir? İyi hekimlik etiğinin bir gereği olarak, yaşamı, barışı savunmak mıdır hatası?" diye soruldu. TTB ve TPD, Sağlık Bakanlığı'nı bir an önce bu antidemokratik soruşturma sürecinden vazgeçilmesini istedi. 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta yaşanan IŞİD terörüyle 33 gencin katledilmesi üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da, "İŞİD ve işbirlikçi AKP'nin Suruç katliamını kınıyoruz" ana pankartıyla TTB’nin de içinde bulunduğu emek örgütleri tarafından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasının sonrasında, Ağrı Valiliği tarafından, aralarında Ağrı Tabip Odası başkanı, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi olan Dr. Ulaş Yılmaz'ın da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma açılmış; bu kişiler soruşturma sürecinde görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.

17.09.2015 tarihinde soruşturma açılanlara göreve dönebileceklerine yönelik yazılar tebliğ edilmiştir. Fakat aynı gün bu kişiler Terörle Mücadele Şubesi'nden aranarak ifade vermek üzere emniyete çağrılmışlardır. Kişilere gözaltı prosedürü uygulanarak giriş ve çıkışta sağlık raporu alınmış, pasaport kontrolü yapılmış; ardından da savcılık kararı ile serbest bırakılmışlardır.

Soruşturma sürecinde görevinden uzaklaştırılan, 15 gün sonra bir yazıyla yeniden görevine başlayan Dr. Ulaş Yılmaz'a, tüm bunlar yetmezmiş gibi, şimdi de memuriyetten çıkarılma istemiyle soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Dr. Ulaş Yılmaz nasıl bir mesleki hata yapmıştır ki meslektaşımızın memuriyetten çıkarılması istenmektedir? İyi hekimlik etiğinin bir gereği olarak yaşamı, barışı savunmak mıdır hatası?

Dr. Ulaş Yılmaz ve arkadaşlarına yönelik ardı arkası kesilmeyen bu antidemokratik tutumu kınıyoruz. Sürecin en başından itibaren TTB ve TPD olarak davaya müdahil olarak hukuki süreci takip ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir an önce antidemokratik soruşturma sürecinden vazgeçmelidir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu