TTB ? HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu toplantısı 13 Kasım 2015 tarihinde TTB’de yapıldı.

Toplantıya Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği (ASKD), Geri Ödeme Kurumları, Sigorta ve Sağlık Yardım Sandıkları, Uzmanlık Dernekleri, TTB Özel Hekimlik Kolu ile TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’ndan temsilciler katıldı.

Toplantıda iki gündem maddesi ele alındı. İlk olarak, TTB – HUV Koordinatörü Dr. Raif Kaya HUV Güncelleme Listesi’ni katılımcıların değerlendirmesine sundu. Ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB HUV 2016 katsayısının belirlenmesi amacıyla, tabip odalarının katsayı tekliflerini ve ekonomik belirleyenleri katılımcılara aktarıldı.

Tarafların katsayı önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Önümüzdeki günlerde TTB – HUV 2016 katsayısı belirlenerek ilgili taraflara iletilecek.

Toplantıya temsilcileri katılan kurumlar şöyle:

OHSAD, ASKD, Akbank Emekli Sandığı, Türkiye İş Bankası, Garanti Emekli Sandığı, Vakıflar Bankası TAO Sandığı, Türkiye Sigorta Birliği, Grupama Sigorta, Aksa Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türk Plastik Cerrahi Derneği, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Toraks Derneği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Ünversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Derneği, Milli Reasürans Vakfı, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Tıp Laboratuvarları Derneği, İstanbul Tabip Odası, TTB Özel Hekimlik Kolu, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu.