Ankara katliamında yaralananların sağlık giderlerine dair bilgi

Türk Tabipleri Birliği’nin 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaralananların tedavi giderleriyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı başvuruya verilen yanıtta, Kurum’la anlaşmalı hastane ve eczanelerden alınacak hizmetler kapsamında, yaralıların tedavileri sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmetlerinin karşılanması ve bu kişilerden katılım ve ilave ücret alınmayacağına ilişkin MEDULA sisteminde provizyon verilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. 

SGK’nin yanıt yazısı

TTB'nin SGK’ye başvurusu