Ege Tabip Odaları bölge toplantısı yapıldı

Ege Tabip Odaları bölge toplantısı 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde Güre/Balıkesir’de yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan ve Merkez Konseyi üyesi Fatih Sürenkök, Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla, Isparta-Burdur, Denizli ve İzmir tabip odalarımızın başkan ve yöneticileri ile temsilcilerinden oluşan otuz kişi katıldı.

Toplantıda tıp ve sağlık ortamına ilişkin gündemdeki konular tartışıldı. 18 Kasım Pazar günü heyet olarak Çanakkale’ye geçilerek Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerinin yaratacağı çevre felaketine dikkat çekmek  için TTB, TMMOB ve TBB’nin düzenlediği ortak etkinliğe katılım sağlandı.