TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de

TTB Aile Hekimleri Kolu tarafından düzenlenen “TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması” 12 Aralık 2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

Ege bölgesinde çalışan Aile Hekimleri ile bir araya gelmenin amaçlandığı toplantıda, Cumartesi fazla çalışma dayatması, ceza puanları uygulaması, sözleşme feshi tehditleri, tek taraflı sözleşme koşulları, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar başta olmak üzere öncelikli sorunlar ve bunlara karşı aile hekimlerinin, yanıtları, yürüttüğü örgütlü mücadele süreci ve kazanımlar değerlendirilecek.

Bundan sonraki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak görüş ve önerileri belirleyebilmek açısından, toplantımıza, tüm ASM ve TSM çalışanlarının, birinci basamakta örgütlü sendika ve dernek temsilcilerinin katılması birlikte mücadele geleneğimize ve pratiğimize güç verecektir.

 

Program, yer ve zaman:

‘TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması’

Tarih: 12 Aralık 2015

Saat: 10.00

Yer:İZMİR TABİP ODASI

Prof. Dr. Orhan Süren konferans Salonu

 

Adres:

Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. 1451 Sok. No:5

Alsancak-İZMİR

 

Taslak Program:

10:00   Açılış ve Divanın oluşumu

10:15   Sunum

10:45   Tartışmalar

12:30   Yemek Arası

13:30   Çözüm önerileri ve mücadele süreci

15:00   Görüşlerin toparlanması