Gazetecilerin Hapse Atıldığı Ülkede Demokrasiden de Sağlıktan da Söz Edilemez

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kararından büyük üzüntü ve kaygı duyduk.

Gazetecilerin yaptıkları haber dolayısıyla yargılanması, tutuklanması basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe ve Türkiye’de AKP iktidarları boyunca giderek her alana yayılan baskıcı tutumun son örneğidir. Dündar ve Gül’ün tutuklanmasının MİT tırları ile ilgili olarak yapılan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla doğrudan ilgili olduğu açıktır.

Basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının böylesine zedelendiği, kurumlara güvensizliğin böylesine pekiştiği bir ortamda toplumsal sağlıktan söz etmek de mümkün değildir.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün yanında olduğumuzu belirtir, bu karanlıktan çıkış için mücadelemizin süreceğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ