TTB'den Cumhuriyet Gazetesi'ne ziyaret

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Ziynet Özçelik ve Av. Özgür Erbaş'dan oluşan heyet, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının ardından, destek ve dayanışma duygularını iletmek üzere bugün (27 Kasım 2015) saat 13.30'da Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Cumhuriyet Gazetesi Parlamento Büro Şefi Emine Kaplan Tellioğlu ile görüşen heyet, tutuklanma kararından duyulan üzüntüyü dile getirerek, dayanışma duygularını paylaştı.

Heyet görüşmenin ardından, Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önünde gazetecilik örgütleri tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına destek verdi. 

İstanbul'da da TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ederek Orhan Erinç ile görüştü. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ederek, gazetenin Şişli'deki binası önünde yapılan açıklamaya katıldı.