TTB Heyeti Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Özgür Ozan Şeşeoğulları ve Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyesi İbrahim Mert’den oluşan heyet, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi’nin öldürülmesi dolayısıyla, 2 Aralık 2015 günü Diyarbakır Barosu’na bir taziye ziyaretinde bulundu. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu’ndan temsilcilerle gerçekleştirilen görüşmede, taziye dilekleri ve dayanışma duyguları iletildi. Tahir Elçi’nin çalışma masasına karanfiller bırakıldı.