Diş teknisyenleri TBMM önünde basın açıklaması yaptı

Diş protez teknisyenleri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, insanca yaşam koşullarının sağlanması talebiyle 13 Aralık 2015 Pazar günü Ankara’da TBMM önünde basın açıklaması yaptı. Dev-Sağlık İş tarafından organize edilen basın açıklamasına İzmir, İstanbul ve Ankara’dan gelen diş teknisyenleri katıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan destek verdi.

Açıklamayı, diş teknisyenleri adına Eşref Demir yaptı. Demir, ağır ve tehlikeli çalışma koşullarında mesleklerini icra ettikleri halde, yasal haklarını alamadıklarını söyledi. Yasalardan kaynaklanan günlük 7 saatlik çalışma haklarının bulunmasına karşın, ortalama 13-14 saat çalışmak zorunda bırakıldıklarını vurgulayan Demir, “Yıllarca, en temel haklarımızdan olan dinlenme hakkından yararlanamayan meslek grubu olarak, bugüne kadar neredeyse hiç kullanamadığımız resmi ve bayram tatillerimizi, patronların keyfine göre değil, kanunlarda belirtildiği gibi kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Eşref Demir, çeşitli nedenlerle hastanelere başvuran 451 diş teknisyeninden 197’sinde meslek hastalığına rastlandığını, 2011 yılında 4 arkadaşlarının mesleki hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Çalışırken sağlığımızı laboratuvar tezgahlarında bırakıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin formalite gereği değil, sıkı bir şekilde yapılmasını, meslek hastalığına karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Demir, diş teknisyenlerinin kimyasal maddelerle ve tozlu ortamlarda çalıştıklarına dikkat çekerek, yıpranma payı ve erken emeklilik hakkının uygulanmasını istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, “Diş protez teknisyenleri artık yeter diyor. Kendi emeği, kimliği ve geleceği için örgütleniyor. İnsanın canını en çok yakan şey diş ağrısıdır. Bu düzen değişmezse, biz bu düzenin dişini ağrıtacağız” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da burada yaptığı konuşmada, “Sağlık politikaları halkımıza iyi gelmediği gibi, sağlık emekçilerini öldürüyor” dedi.