TTB, İzmir'de kapatılan hastanelerin temsilcileriyle görüştü

YÖK Yeterlilik Kurulu'nun 4 Kasım 2015 tarihinde İzmir Valiliği'ne ilettiği ve 6 Aralık 2015'in son tarih olarak belirtildiği "aynı ilin içinde olmayan ve eğitim hizmeti verilmeyen ek binalarda sağlık hizmetinin engellenmesi" yönündeki karar doğrultusunda, İzmir'de Şifa Üniversitesi'ne bağlı 6 poliklinik ve 1 hastane ile Başkent Üniversitesi'ne bağlı 1 poliklinik ve 1 hastane kapatıldı. Kapatılma işlemi, herhangi bir itiraz süresi verilmeksizin, 9 Aralık 2015 günü gerçekleştirildi. 

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, 14 Aralık 2015 günü kapatılan hastanelerin yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Öğle saatlerinde Şifa Hastaneleri Tıbbi Direktörü Dr. Nevzat Uslu ile görüşen Sürenkök, akşam saatlerinde de Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Namık Çevik ve sağlık çalışanlarıyla biraraya geldi. Sürenkök, kapatılma kararı ile sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve özlük haklarının, hastaların da sağlık hakkının ellerinden alındığını belirterek, TTB'nin desteğini iletti. Sürenkök, TTB olarak sağlık çalışanlarının hak kayıplarıyla ilgili olarak hukuki desteğe de hazır olduklarını kaydetti.