Yaşam hakkını savunuyoruz!

Güneydoğu'da yaşanan şiddet ve çatışma ortamı, DİSK Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB İKK ve Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen sağlık, emek ve demokrasi örgütlerinin üye ve temsilcileri tarafından protesto edildi. Eyleme, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Rıza Özbek, Dr. Onur Naci Karahancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

15 Aralık Salı günü Yüksel Caddesi’nde biraraya gelen grup, buradan ellerinde meşalelerle sloganlar atarak Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti.  “İçerde dışarda savaşa hayır!”, ”Savaşa hayır, barış hemen şimdi” ve “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları eşliğinde Sakarya Caddesi’ne ulaşan grup burada basın açıklamasını gerçekleştirdi.

KESK dönem sözcüsü Mevlüt Çakmak tarafından okunan ortak basın açıklamasında “Sokağa çıkma yasağı ilan edilen il, ilçe ve mahallelerde yaşayan halkın günlerce evlere hapsedilmesi, susuz, elektriksiz ve aç bırakılması, öğretmenlerin zorunlu olarak memleketlerine gönderilmesi, doktorların ve sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı boyunca evlerine gönderilmemesi, hastanelerde yatılı kalarak nöbet tutmaya zorlanması baskı ve şiddet politikalarının geldiği boyutu göstermektedir” denildi.

Basın açıklaması için tıklayınız.