36. TTB - UDEK Genel Kurulu 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB - UDEK) Seçimli Genel Kurulu 19 Aralık 2015 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salonu’nda yapılacak. Genel Kurul programı aşağıdadır: 

 

TTB- UDEK Genel Kurulu Gündemi (19 Aralık 2015)

1-Açılış

2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi

3-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

5-TTB-UDEK Yürütme Kurulunun 2013-2015 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

6-TTB-UDEK 2013-2015 Dönemi Mali Raporunun Sunumu

7-Raporların Genel Kurul Tarafından Tartışılması

8-ATUB (UEMS) İle İlişkiler Hakkında Bilgilendirme

9-Dernek Üyelik Başvurularının Genel Kurul Üyeleri Tarafından Değerlendirilmesi

10-TTB-UDEK 2015-2017  Dönemi Yürütme Kurulunun Seçimi

11-Diğer

12-Dilek ve Temenniler

13-Kapanış

 

Genel Kurul Tarihi  : 19 Aralık 2015 (Cumartesi)

Genel Kurul Saati    : 10.00-15.00

Genel Kurul Yeri      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mavi  Salonu, Ankara Ü. Tıp Fak. Morfoloji Binası, Sıhhiye-ANKARA