Diyarbakır'da sağlıkçılar savaşa karşı beyaz eylemde!

Diyarbakır’da görev yapan sağlık çalışanları savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmak için Diyarbakır’da beş gündür yaşam nöbeti tutuyor.

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacılar Odası, Diyarbakır Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Mezopotamya Toplum ve Sağlık Derneği’nden (METSAD) oluşan Diyarbakır Sağlık Platformu temsilcileri, bölgede sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve ölümlerin son bulması talebiyle beyaz önlükleriyle oturma eylemi gerçekleştiriyorlar.

24 Aralık’tan bu yana gerçekleştirilen eylem kapsamında, basın açıklaması, forum ve serbest kürsü yapıldı. Diyarbakır Şemse Allak Parkı’nda kurulan nöbet çadırında eylem devam ediyor. “Ölüme karşı yaşam, siyaha karşı beyaz duruş” sloganıyla gerçekleştirilen eyleme katılan sağlık çalışanları bugün de (28 Aralık 2015) bir basın açıklaması yaparak, Sur’da bir sağlık koridoru oluşturulması ve aksayan sağlık hizmetlerini gönüllü olarak yürütme talebini ilettiler.