Açlık Grevleri Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019