Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihlerini  “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” ilan etmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları bulundukları illerde eylem ve etkinliklerini sürdürüyor.

Eylem takvimi çerçevesinde tabip odaları 17 Eylül 2020 tarihinde ise hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında,  Covid-19 pandemisi nedeniyle yitirdiğimiz hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşu eylemleri düzenledi, basın açıklamaları yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ise TTB binasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.