Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri