Panel/Forum: Meslek Örgütü Özerkliği ve Hekimlerin İnsan Hakları Savunusundaki Rolü