Panel: Hekimlerin Hakikati Talep Etme Sorumluluğu, Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı