TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu

DUYURU

TTB-UDEK OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURULU

Tarih:              18 Kasım 2017 (Cumartesi)

Saat:               10.00-15.00

Yer:                 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 2 Salonu

                        Sıhhiye-ANKARA

GÜNDEM

1-Açılış

2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi

3-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

5-TTB-UDEK Yürütme Kurulunun 2015-2017 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

6-TTB-UDEK 2015-2017 Dönemi Mali Raporunun Sunumu

7-Raporların Genel Kurul Tarafından Tartışılması

8-ATUB (UEMS) İle İlişkiler Hakkında Bilgilendirme

9-Dernek Üyelik Başvurularının Genel Kurul Üyeleri Tarafından Değerlendirilmesi

10-TTB-UDEK 2017-2019 Dönemi Yürütme Kurulunun Seçimi

11-Diğer

12-Dilek ve Temenniler

13-Kapanış