OHAL’in Zararları Araştırması

Türkiye’de demokrasinin önündeki en büyük engellerin başında periyodik bir hal almış olan darbeler gelmektedir. Her türlü darbeye karşı çıkılması demokratik bir yaşam ve ülke için zorunluluktur.

“15 Temmuz Darbe girişi-minden” sonra 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana siyasal iktidarın yerleşikleştirmeye çalıştığı “Kalıcı OHAL-KHK-Darbe Düzeni”ne de karşı çıkmak gerekmektedir. Milyonlarca yurttaşın olumsuz etkilendiği bu süreçte yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Binlerce Sivil Toplum ve Medya Kuruluşu kapatıldı. Seçimle gelen belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandı veya istifa ettirildiler. İşsizlik ve Enflasyon çift haneli oldu. Döviz kuru ve faizler yükseldi. Eğitim gericileştirilek kadına yönelik saldırılar arttırıldı. Emeğe yönelik saldırılar arttı ve grevler bile OHAL bahanesiyle yasaklandı. Ülkede şiddet, yoksulluk ve her türlü eşitsizlik derinleşti. Ülkemiz dünya halklarından ve devletlerinden soyutlanmış durumda.

BU ARAŞTIRMA KAPSAMINDA OHAL SÜRECİNDE YAŞANAN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARA DAİR VERİLER DERLENECEKTİR. OHAL’İN DEĞERLENDİRMESİ SİZİN KIYMETLİ GÖRÜŞLERİNİZE GÖRE YAPILACAKTIR.

DARBE VE OHAL’LERiN YAŞANMADIĞI DEMOKRATİK, LAİK, İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARINA DAYALI, BARIŞ İÇİNDE BİR HUKUK DEVLETİ ÖZLEMİYLE.
1-3 dakikanızı ayırarak araştırmaya katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB

 

Araştırmaya katılmak için tıklayınız