ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER”

ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER”

 

PROGRAM:

09.00-09.30: KAYIT

09.30-10.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Prof. Dr. Pınar SAİP / İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

10.00-12.00: PANEL: TÜRKİYE’DE ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİ

( Moderatör: Prof. Dr. Raşit TÜKEL / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı)

Konuşmacılar:

Şehir Hastanelerinin Finansman Yükü

Prof. Dr. Uğur EMEK / Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Başkanı

Şehir Hastaneleri: Özelleştirmenin Truva Atı

Prof. Dr. Dr. Kayıhan PALA / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Türkiye’de Şehir Hastaneleri Süreci: TTB-Tabip Odaları Mücadelesi

Uzm. Dr. Bayazıt İLHAN / Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı

12.00 – BASIN AÇIKLAMASI

12.30-13.30 – ARA

13.30-14.15İSTANBUL’DA ŞEHİR HASTANESİ VE TAŞINMASI BEKLENEN HASTANELER SORUNU

(Moderatör: Dr. Güray KILIÇ / İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Konuşmacı:     Uzm. Dr. Ali ŞEKER / CHP İstanbul Milletvekili

14.15-16.30: PANEL : TÜRKİYE’DE ŞEHİR HASTANELERİ DENEYİMLERİ

(Moderatör: Dr. Bülent Nazım YILMAZ / Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri)

Konuşmacılar:

14.15-15.00: 1.Bölüm

Adana Şehir Hastanesi Deneyimi:

Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN: Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı

Ankara Şehir Hastanesi Deneyimi:

Uzm. Dr. Benan KOYUNCU / Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Eski Üyesi

15.00-15.15: ARA

15.15-16.30: 2. Bölüm

Bursa Şehir Hastanesi Deneyimi:

Dr. Candan COŞKUN / Bursa AOS Onkoloji Hastanesi

Mersin Şehir Hastanesi Deneyimi:

Uzm. Dr. Ayşe Jini Güneş KESKİN/ Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir Şehir Hastanesi Deneyimi:

Uzm. Dr. Nazan AKSARAY / Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

16.30-16.45 – ARA

16.45-17.30 – SONUÇ BİLDİRGESİ

9 Kasım 2019 Cumartesi | 09:00-17:00 | Yer: Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi