XXVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12-13 Aralık’ta

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından her yıl düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın (TUEK) 26’ncısı Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

XXVI. TUEK için hayatın her alanını olduğu gibi uzmanlık öğrencilerini de etkisi altına alan pandemi sebebiyle ve uzmanlık eğitiminde pandemi sürecinde yaşanan aksamaların nasıl telafi edileceğini değerlendirmek amacıyla “COVID-19 Sonrası Uzmanlık Eğitimi” teması belirlendi.

Kurultay programı şöyle:

XXVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

12 Aralık 2020 Cumartesi

Çalışma Grupları Çalıştayı

10.00-12.00

1. Grup: COVID-19 Çalışma Grubu

 • Kolaylaştırıcı: Dr. Bülent Önal, Dr. Elif Şen

2. Grup: E-sağlık, E-Eğitim Çalışma Grubu

 • Kolaylaştırıcı: Dr. Yusuf Yıldız, Dr. Meram Can Saka

12.00-14.00

3. Grup: STE/SMG Çalışma Grubu

 • Kolaylaştırıcı: Dr. İskender Sayek, Dr. Orhan Odabaşı

4. Grup: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

 • Kolaylaştırıcı: Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Özlem Azap

14.00-16.00

5. Grup: Asistan, Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu - Pandemi Döneminde Özlük Hakları

 • Kolaylaştırıcı: Dr. Fikret Çalıkoğlu

6. Grup: Asistan, Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu - Pandemi Döneminde Uzmanlık Eğitimi

 • Kolaylaştırıcı: Dr. Sezin Dik

13 Aralık 2020 Pazar

10.00-10.15 - Açılış Konuşmaları

 • Dr. Şebnem Korur Fincancı (TTB Merkez Konseyi Başkanı)
 • Dr. Ali Karakoç (Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Dr. Umut Akyol (TTB UDEK Başkanı)

10.15-11.00 - Konferans: Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi

 • Oturum Başkanları: Dr. Ali Karakoç, Dr. Fatma Naime Kırlı
 • Dr. Şebnem Korur Fincancı (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

11.10-12.50 - Panel: COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi

 • Oturum Başkanları: Dr. Umut Akyol, Dr. İlyas Kavak
 • Dr. Sühan Ayhan (Gazi Üniv. Tıp Fak.): Pandemi Sürecinde (Cerrahi Branşlarda) Uzmanlık Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
 • Dr. Kıvılcım Özülgen (Gazi Üniv. Tıp Fak.): Pandemi Sürecinde (Dahili Branşlarda) Uzmanlık Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
 • Dr. Barış Sezer (Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD): E-Eğitim - Eğitsel Araç ve Uygulamalar
 • Dr. Murat Civaner (Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD): E-Sağlık, e-Eğitim - Etik Yaklaşım
 • Dr. Utku Şenol (Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD): E-Sağlık, e-Eğitim - Pandemi Sonrası Beklenenler: Tehditler, Fırsatlar
 • Sağlık Bakanlığı/YÖK Temsilcileri: E-Sağlık, E-Eğitim - Yasal, Hukuksal Eksiklikler, Gelecek Planları, Beklentileri

13.15-14.00 - Konferans: Uzaktan Eğitim İlkeleri

 • Oturum Başkanları: Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Filiz Ak
 • Dr. Mustafa Turan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD)

14:00-15.15 - Forum: Pandemi Sonrası Uzmanlık Eğitimi: Nasıl Telafi Edeceğiz?

 • Oturum Başkanları: Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Benan Koyuncu

15.30-16.30 - TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin İyi Uygulama Örnekleri

 • Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Kaynak, Dr. İrem Yıldız
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
  Konu: Pandemi Sürecinde Acil İhtiyaçlara Yönelik Olarak Sahayı Bilgilendirme ve Destek Sağlama Araçları
  Dr. Ayşe Esra Karakoç
 • Türk Oftalmoloji Derneği
  Konu: Pandemi Döneminde Türk Oftalmoloji Derneği'nin Mezuniyet Sonrası Oftalmoloji Eğitimi Etkinlikleri
  Dr. Zeliha Yazar
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği
  Konu: Asistan Eğitimi Gelişim Seminerleri (AEGS)
  Dr. Önder Kalenderer
 • Türk Biyokimya Derneği
  Konu: Ders Tasarımından Ölçme Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim Kursu
  Dr. Ferhan Sağın
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
  Konu: COVID-19 Pandemi Dönemi Online Toplantıları
  Dr. Ülkü Sarıtaş
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
  Konu: Pandemi Döneminde Online Psikiyatrik Destek, Süpervizyon ve Eğitim Uygulamaları
  Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım

16.30-17.30 Çalışma Grupları Yol Haritalarının Paylaşımı ve Kapanış Oturumu

 • Oturum Başkanları: Dr. Ersin Yarış, Dr. Meltem Günbeği

Kurultay Başkanı:

 • Dr. Umut Akyol (UDEK)
 • Dr. Ali Karakoç (Ankara Tabip Odası)

Kurultay Sekreteri

 • Dr. Gülriz Erişgen (UDEK)
 • Dr. Muharrem Baytemur (Ankara Tabip Odası)

Düzenleme Kurulu

 • Dr. Ülker Koçak (UDEK)
 • Dr. Bülent Önal (UDEK)
 • Dr. Meram Can Saka (UDEK)
 • Dr. Elif Şen (UDEK)
 • Dr. Ersin Yarış (UDEK)
 • Dr. Yusuf Yıldız (UDEK)
 • Dr. Serkan Yılmaz (UDEK)
 • Dr. Benan Koyuncu   (TTB Asistan Hekim Kolu)
 • Dr. Fikret Çalıkoğlu (TTB Asistan Hekim Kolu)
 • Dr. Fatma Naime Kırlı (TTB Asistan Hekim Kolu)
 • Dr. M. İrem Yıldız (Ankara Tabip Odası)
 • Dr. Filiz Ak (Ankara Tabip Odası)
 • Dr. Süleyman Kaynak (İzmir Tabip Odası )
 • Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu (İstanbul Tabip Odası)