TTB Ali Özyurt Edebiyat Matineleri Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu’nun düzenlediği Edebiyat Matineleri, 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da TTB’de söyleşi ve imza günü etkinliği ile devam ediyor.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol ve şair-yazar Dr. Altay Öktem’in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşinin kolaylaştırıcılığını edebiyat eleştirmeni Dr. Ayşegül Tözeren yapacaktır.

Üç hekim-yazar, yeni kitapları üzerinden bilim-sanat-edebiyat üzerine söyleşi yapacaklar ve ardından kitaplarını imzalayacaklardır.

Etkinlik kaydı, ilerleyen günlerde TTB Youtube kanalından yayımlanacaktır.