17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi MSG Oturumu: İşçi Sağlığının Ekonomi Politiği

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) Yayın Kurulu üyeleri, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği “17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi”ne katılacak.

MSG Yayın Kurulu üyeleri Dr. Gültekin Akarca, Dr. Celal Emiroğlu ve Dr. Mehmet Zencir’in konuşmalarıyla katılacağı “İşçi Sağlığının Ekonomi Politiği” başlığını taşıyan oturum, 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Kolaylaştırıcılığını MSG Yayın Kurulu üyesi Dr. Denizcan Kutlu’nun yapacağı etkinlikte, işçi sağlığı kavramı ve işçi sağlığı hizmetlerinin dönüşümü ele alınacak.