Panel - Tehlikeli Atıklar Öldürüyor! Sao Paulo Uçak Gemisi Vakası

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ve Halk Sağlığı Kolu olarak çevre, halk ve işçi sağlığı açısından büyük riskler oluşturan Brezilya’ya ait hurda NAe São Paulo uçak gemisinin ülkemize getirilmesi konusunu birçok yönüyle ele alacağız.

Konuşmacılar:

Ahmet Soysal

Arif Müezzinoğlu

Aslı Odman

Bülent Şık

Kolaylaştırıcı:

Metehan Akbulut

Tarih: 26 Temmuz 2022 Salı

Saat: 19.30

TTB sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacaktır.