Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz!

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içinde yer alan sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik teklif, hekimlerin bu doğrultudaki taleplerini görmezden gelmekte ve şiddeti durduracak bir yenilik getirmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları ve hekimlerin tüm çabalarına rağmen “Sağlıkta Şiddet Yasası” teklifimizin görmezden gelinmesi, yaşanan bunca hekim ölümünün görmezden gelinmesidir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan yasa tasarısının biran önce yasalaşması hekimler açısından vazgeçilmez bir taleptir. 

Dr Fikret Hacıosman’ın katledilişinin birinci ayında tabip odalarını “Sağlıkta Şiddet Yasası” için 2 Kasım 2018 Cuma günü şehirlerinizin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-19.00 saatleri arasında, nöbet eylemini gerçekleştirmeye ve AKP tarafından önerilen yasa tasarısına tepki göstermeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi