TTB TÖK Güz Okulu

Eğitimin fakültelerde ve anabilim dallarının iki dudağı arasına hapsedildiği kısmından daha fazlası olduğunu biliyoruz. Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu olarak 15 Ekim 2023 tarihinde yeni öğrenim dönemine hep beraber, İzmir Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Güz Okulumuzla merhaba diyoruz.