Panel: Ülkemizde Kürtaj Gerçekliği Güncel Değerlendirme