“Hekimler Arasında İntihar Davranışları ve İlişkili Etmenler” Anketi

Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde “Hekimler Arasında İntihar Davranışları ve İlişkili Etmenler” başlıklı bir araştırma yürütülmektedir.

Araştırma kapsamında hazırlanan anket çalışmasında intihar düşünceleri, niyeti, plan ve girişimleri; olumsuz yaşam olayları, intihara yönelik tutumlar, sosyal destek, genel ruh sağlığı, intihar düşünceleri ve planları kapsamında yardım arayıp aramadıkları; aradılarsa yardım istenenlerin tepkileri; yardım aramadılarsa nedenleri ve hekimlerin sosyodemografik özellikleriyle ilgili sorular yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, anket sonucunda ortaya konacak veriler ve hazırlanacak bir raporun alanda yaşanan sorunların görünür kılınmasını ve önlemler geliştirebilme olanağı yaratmasını amaçlamaktadır.

Ankete katılım için tıklayın.