Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu