Ana Sayfa | Eski Sayılar

1 Nisan 2001     Sayı: 75Halkımıza Sesleniyoruz: Sizden Fedakarlık İsteyen Her Program Sağlığınıza Kastetmektedir 
KARŞI TARAFIN NİYETİ KÖTÜ

TTB Merkez Konseyi Açıklaması
"Hergün içinde 160 bebek olan bir uçak Türkiye tıp ortamına düşüyor" 

Dünya Çocuklarının Durumu 2000 UNICEF Raporundan
Kadın ve Çocuklar Daha da Yoksullaşacak

İKİ GENÇ DOKTORUN ÖLÜMÜNDEN HEPİMİZ SORUMLUYUZ...
BU KADER DEĞİL

Emek Platformu Başkanlar Kurulu Açıklaması
"14 Nisan'da Türkiye Miting Alanı Olacak"

Tüketici Konseyi Toplandı

Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) 2. Basamak Sınavı Yapıldı


Meslek Etiği Üzerine Tartışma
Hekim-Hasta İlişkilerindeki Mahremiyet ve Güven Ayaklar Altına Alındı

NTV-Formula 1 Yarışları

AVRUPA BİRLİĞİ VE HEKİMLER

14 Mart Etkinliklerinden
Bu yılda görmeyen gözlere ve duymayan kulaklara haykırdık

Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri Kursu Yapıldı
"Hiçbir Politika Onu Uygulayacak İnsanlara Rağmen Başarılı Olamaz"

TTB WEB Sitesinde Yeni Bir Haber Grubu...

Tıp ve Eğitimi


Toplum ve Hekim: Bu Yılın İlk Sayısı Çıktı

SOSYALLEŞTİRME "GENEL KURULU" TOPLANTISI

Ana Sayfa | Eski Sayılar