Ana Sayfa | Eski Sayılar

Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve
Temel Özellikleri kursu yapıldı.
"Hiçbir politika onu uygulayacak
insanlara rağmen başarılı olamaz."

22-25 Mart 2001 tarihleri arasında TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE), Genel Pratisyen Eğitici Eğitimi kurslarından Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri kursunu Ankara'da yaptı. Ankara'da çalışan hekimlerin ağırlıklı katılımı ile gerçekleştirilen kurs hakkında GPE Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen'le söyleştik.
TD: 1998 Kasım ayında kurulan TTB GPE özellikle geçtiğimiz yıl çok yoğun tanıtım ve eğitim etkinlikleri düzenledi. Tıp Dünyası olarak sizlere yetişmekte, etkinliklerinizi duyurmakta güçlük çekiyoruz.  Dilerseniz "genel pratisyenlik" kavramının anlaşılmasında, değerlerinin paylaşılmasında özel bir yeri olan Genel Pratisyenliğin Felsefesi ve Temel Özellikleri kursu ile ilgili değerlendirmenizden başlayalım.
H. Demirdizen: "Hiçbir politika onu uygulayacak insanlara rağmen başarılı olamaz".
Bilindiği gibi günümüzde toplumun ve bireylerin sağlıklılığının geliştirilmesi, sağlığın korunması tedavi ve esenlendirici sağlık hizmetlerinin entegre kapsamlı, sürekli ve etken olarak yürütülebilmesi için 1. basamak sağlık hizmetlerinin önemi artmıştır. Tüm ülkelerin sağlık otoriterleri tarafından da kabul gören 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin yolu ise 1. basamakta çalışan hekim ve diğer sağlık personelinin alana özgü bir bilgi, beceri ve davranışlar ile donatılmasıdır.
TTB GPE'nü kurarak pratisyen hekimlerin mesleki kimliklerinin, hekimlik pratiklerinin ve sosyal statülerinin gerçekleştirilmesi yanında önemli bir adım atmıştı. Bugün TTB, GPE uygulamaya başladığı eğitici eğitim kursları ile pratisyen hekimler arasında ciddi bir heyecan başlatmıştır. Kursların başlaması yeni olmasına rağmen ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyoruz. Genel Pratisyenliğin Felsefesi modeli ile pratisyen hekim eğitici adaylarına genel pratisyenliğin temel özellikleri, olanakları olgunlukları ve ana hedef yönünde rota çizilmekte ve "kaptanlar" yetiştirilmektedir.
Çünkü biliyoruz ki "Hangi limana gideceğini bilemeyen kaptan hiçbir rüzgardan yararlanamaz.
TD: Kursa katılımı nasıl belirliyorsunuz?
H. Demirdizen: Tabip odaları Pratisyen Hekim Komisyonları, TTB yayın organları ve tanıtım toplantıları ile bilgi paylaşıyoruz.
Başvuranlar arasından gönüllülük, mesleki deneyim, çalıştığı kurum, komisyonla ilişkisi vb. kriterlere göre adayları seçiyoruz. Örneğin sağlık ocağında çalışıyor olanlar öncelikli.
TD: GPE Eğitici Eğitimi programına katılmak isteyen pratisyen hekimler nereye başvurabilir?
H. Demirdizen: Tabip Odaları Pratisyen Hekim Kolu'na, TTB GPE Sekreterliği'ne başvurulabilir.
TTB-GPE Sekreterliği: TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe Ankara Telefon: 0 312 231 31 79
e-posta: [email protected]