Ana Sayfa | Eski Sayılar

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...

TIP VE EĞİTİMİ

Türk Tabipleri Birliği, "Tıp ve Eğitimi -Beş Öğretim Üyesiyle"" adlı yeni bir kitap yayınladı.
Kitap, Dr. Yaman Örs'ün 30 yıl kadar önce yazdığı bir tıp uzmanlık tezinin tıpkı basımından oluşuyor. O yıllarda Tıp Tarihi ve Deontoloji alanında uzmanlık için hazırlanmış  bir çalışma bu...
Tıp evrimi yaklaşımıyla hazırlanmış  bir tıp tarihi tezi olan  çalışmaya, gününün tıp ve eğitimini yansıtması işlevi yüklenmiş.  Yazar, çalışma metnini içerik, dil, anlatım vb. yönlerden gözden geçirmemiş, eserin olumlu ve olumsuz yanlarıyla kendisinin o yıllardaki akademik yetişmişliğini olduğu gibi yansıtması gerektiğini düşünmüş. 
Kitap, "Devimsel Biçimbilim", "Değişen Hastalık Kavramı", "Süregeleni Değiştirmede Cerrahi",  "Yeni Tıp: Toplum Hekimliği" ve "İnsan ve Tinsel Yanı"  adlı beş bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde beş tıp öğretim üyesi ele alınmış.  Yazara göre, iyi  bir rastlantı sonucu öğretim üyelerinin uzmanlık ve çalışma alanları bir araya getirildiğinde , tıbbın uygulamalı ve bilim yönleri ile  tıp eğitiminin bütünü için toplu olarak simgeleyici bir özellik kazanıyorlar. Bu öğretim üyeleri o dönemde çalıştıkları tıp fakülteleri ve bölümleriyle şöyle sıralanmış:
Dr. Aliye Erkoçak Histoloji Bölümü-Ankara Tıp Fakültesi,  Dr. İlhan İmamoğlu  Patoloji Bölümü-Ankara Tıp Fakültesi, Dr. Hüsnü Göksel Genel Cerrahi Bölümü-Hacettepe  Tıp Fakültesi,  Dr. Nusret Fişek Toplum Hekimliği Bölümü-Hacettepe Tıp Fakültesi ve Dr. Cevdet Arsan Ruh Hekimliği Bölümü-Ege Tıp Fakültesi.
Kitapta, tıp eğitiminde kazanılan yeni ilkeler ve geçirilen genel değişikliklerin yanında, her bölümde özellikle o alanla ilgili eğitim ilke ve değişiklikleri, başka yazarların düşündükleri anlatılmış, eğitim konusunda beş öğretim üyesinin yaptıklarına ve yazarla birlikte onların düşüncelerine yer ayrılmış.
Çalışmada, uygulama ve bilim olarak tıp ve tıp eğitimi çeşitli yönlerden, ama özellikle de genel bir tıp görünümü yönünden inceleniyor.