Ana Sayfa | Eski Sayılar

Dünya Çocuklarının Durumu 2000 UNICEF Raporundan
Kadın ve Çocuklar Daha da Yoksullaşacak

Çocukların esenliği ülkenin dış borçları tarafından önemli ölçüde etkilenir. Çünkü, eldeki para dış borçların ödenmesine gittiğinden, sağlık ve eğitim dahil diğer sosyal hizmetlere yeteli kaynak kalmaz.
Yoksul ülkelerdeki nüfusun hemen hemen %30'u günde bir Dolar'dan az parayla geçinmektedir ve yoksulların çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturmaktadır.
20. yüzyılın en güçlü ekonomik olgularından biri olan küreselleşme, kendi asimetrik yapısıyla yol alırken, yoksulluk içinde yaşayanların sayısı da giderek artmaktadır. Küreselleşmenin asimetrik yapısından kastedilen şudur: Piyasalar ulusal sınırları aşarak yayılırken ve görece sınırlı bir kesimin gelirlerini arttırırken, elinde yatırım yapacak kaynak ya da küresel kültürden yararlanacak becerileri olmayanların yaşamları daha da güçleşmektedir. Kadınlar ve çocuklar eskiden de yoksuldu ancak bugün kadınlarla çocuklar eskisinden de yoksul konuma düşmektedir.