Ana Sayfa | Eski Sayılar

Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) 2. Basamak
Sınavı yapıldı.
Prof. Dr. İskender Sayek
Türk Cerrahi Derneği Başkanı


Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) 2. Basamak Sınavı 17 Mart 2001'de yapıldı. Birinci basamak sınavında barajı aşan 39 Genel Cerrahi Uzmanı sınava girdi. İkinci basamak sınav 4 temel bölümden oluşturularak "objektif yapılandırılmış klinik sınav" (OSCE) şeklinde yapıldı.
Bu dört bölüm:
1-Klinik Beceri Değerlendirilmesi Bölümü:
Maket üzerinde travmalı hastaya yaklaşımı ve hastanın tedavisini değerlendiren bu bölüm sınavın %10'unu oluşturdu.
2-İletişim Becerileri Değerlendirilmesi Bölümü:
Bu bölümde adaylara bir makale verildi. Makaleyi sunmaları ve değerlendirmeleri ve makale ile ilgili eksiklikleri ortaya koymaları istendi. Bu bölüm sınavın %15'ini oluşturdu.
3-Canlı Senaryo ile Klinik Değerlendirme:
Gastroözofageal reflü hastasının öyküsü, tanısal ve tedavisel yaklaşımı canlı bir senaryo ile değerlendirildi. Ayrıca hastanın kısa bir epikrizinin hazırlanması istendi. Böylece hem bir hastaya yaklaşım hem de başka bir kuruma veya hekime hastanın nasıl refere edileceği değerlendirildi. Bu kısım sınavın %35'ini oluşturdu.
4-Olgu Tartışması ile Klinik Bilgi Değerlendirilmesi:
Bu bölümde 4 hasta senaryosu sunularak daha önceden yapılandırılmış şekilde olgular tartışıldı. Adayın;
a)Malnütrisyonlu bir hastaya
b)Kolorektal kanserli bir hastaya
c)Meme kanserli bir hastaya ve
d)Üst gastrointestinal kanaması olan bir hastada sıvı elektrolit tedavisi istenen hastalarda yaklaşımı değerlendirildi. Bu bölüm sınavın %40'ını oluşturdu.
Sınavın tüm bölümlerinde değerlendirilmeleri daha önceden hazırlanan değerlendirme listeleri (check-list) ile tüm adaylar için aynı objektifte olmasını sağlayacak şekilde yapıldı.
OYKS(OSCE) sözlü sınavların "nesnel" değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu uygulama hepimiz (sınanan, sınayan) yepyeni bir süreçtir ve geliştirilmesinden ve deneyimden Türkiye tıp ortamının pek çok alanı da yararlanacaktır.
Türk Cerrahi Derneği ve Yeterlilik Kurulu'nun hedefi, önümüzdeki yıllarda bu sınavı geliştirerek sürdürmektir.